II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás Borsi

Történelem

A község rövid története

              A mai község területén már az újkőkorban is éltek emberek. A bükki kultúra emberének emlékeit találták itt meg. A bronzkorban a hallstatti kultúra települése állt itt, ebből a korból bronzeszközök kerültek elő. A 8. századból is találtak itt temetkezéseket, melyeket szlovák kutatók korai szláv síroknak tartanak.1221-ben Borsy néven említik először. 1284-ben "Borsi", 1390-ben "Borsy" alakban szerepel a forrásokban. Sárospatak várának uradalmához tartozott. 1284-ben a Sátoraljaújhelyi uradalom része. 1387-ben a Perényiek, 1429-ben a Pálóczyak és mások birtoka. 1615-ben a Lorántffy családé. 1557-ben a falu 4 portával adózott.
                A falunak 1715-ben 13 adózó háztartása volt. 1787-ben 43 házában 281 lakos élt. 1828-ban 77 háza és 565 lakosa volt. Az itteni birtokot 1892-ben a Széchyektől a Windischgrätz család vette meg. Lakói mezőgazdasággal és bognármesterséggel foglalkoztak.1910-ben 783 lakos volt, ebből 778 magyar, 3 szlovák és 2 egyéb nemzetiségű volt. A trianoni békeszerződésig Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott, ezután a csehszlovák állam része lett. 1938 és 1944 között újra Magyarország része volt.
             A második világháború után a falu magyar lakosságának egy részét áttelepítették Magyarországra, helyükre szlovákok települtek.

(Forrás:  http://hu.wikipedia.org/wiki/Borsi)

térkép